Вашата кошница е празна!
Bulgarian English

Купи на изплащане

Уважаеми клиенти,                                     
 


Roleri.net предлага възможността да закупите всички стоки предлагани в нашия магазин на изплащане чрез Ти Би Ай кредит ЕАД. Сумите се отпускат целево за покупка на стоки с цена над 150,00 лв. Клиентът получава стоките веднага след като попълни и изпрати посочените по-долу документи и получи одобрение:

    - Искане декларация за потребителски кредит /изтегли/;
    - Въпросник /изтегли/;
    - Копие от двете страни на личната карта подписано от Вас с "Вярно с оригинала".

Попълнените документи сканирайте и изпратете на имейл  info@roleri.net

След получаването им ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробности. Дължимата сума се погасява чрез вноски към TBI Credit, а срока и плановете можете да видите като използвате калкулатора за вноски .

Калкулатор за вноски и погасителни планове

https://www.tbibank.bg/bg/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/

От услугата могат да се възползват физически и юридически лица, които следва да са пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи.

За контакти и въпроси:
email: info@roleri.net
тел. 0888 997 227

тел. 0885 878 084


Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки
към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД


1. Изисквания:
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:
    - минимална стойност за финансиране 150 лв.
    - срок на погасяване – до 36 месеца;
    - без първоначална вноска;
    - на равни месечни вноски;

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:
    - Данни от личната карта на Клиента.
    - Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;
    - Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.


4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:
    - Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
    - Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
    - Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „ Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране”
    - Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст "Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.

 


Месечна такса управление на кредита - 0.83 %;
Месечна такса обслужване – 2.80 лв.
За редовни клиенти на Ти Би Ай Кредит ЕАД предоставяме отстъпка в размер на 35 % от лихвата.